Đăng ký bảo hành Online

Đăng ký bảo hành Online máy rửa mũi xoang SinuPulse

Máy có dây Elite – Máy không dây Traveler

Email Address:

Họ và Tên:

Địa chỉ:

Đăng ký sản phẩm:

Ngày mua:

Nơi mua:

Số lô sản xuất:
(là 4 chữ số được in ở đáy thiết bị, có thể bắt đầu bằng ký tự “MZ” nếu là máy có dây Elite (1220; MZ1220) hoặc 6 chữ số cho máy cầm tay Traveler

Lời nhắn:

Làm thế nào bạn biết về máy rửa mũi xoang SinuPulse?
Vô tuyến/ Đài
Báo chí/ Báo mạng
Bạn bè
Tìm qua Google
Khác